เครื่องย่อย GMP50
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

รายละเอียด

 

ขนาด  กxx

90 x 110 x 110 (ซม.)

ใบมีด

ด้านหน้า 1 ใบ เหล็กน้ำมันชุบแข็ง อยู่ติดกับจานหมุน

ด้านใน   4 ใบ เหล็กหัวแดง ชุบแข็ง

ช่องป้อนเข้า

23 x 50  (ซม.)

ทางออกกว้าง

25 x 50  (ซม.)

ตะแกรงกรองด้านล่าง

1 ตะแกรง ขนาด 3/4"

การทำงาน

ป้อนกิ่งไม้ เข้าช่องทางเข้า ใบมีดด้านหน้าจะสับกิ่งไม้ให้เป็นชิ้นเล็กก่อน  และใบมีดด้านทำหน้าที่สับย่อยให้เล็กลง            โดยมีขนาดตะแกรงเป็นตัวกำหนดขนาดสิ่งของที่ย่อยออกมา

 

ความสามารถในการย่อย

ñ  กิ่งไม้สดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน   4" (ไม้แห้งจะแข็งและเหนียวมาก เส้นผ่าศูนย์กลางจะไม่เกิน 1”)

ñ  ทางปาล์ม โคนใบไม่เกิน 20 ซม.

ñ  กาบมะพร้าว โคนใบไม่เกิน 20 ซม.

ñ  เศษใบไม้แห้ง 

ñ  ความเร็วในการย่อย ประมาณ 300-400 กก./ชม. (ขึ้นอยู่กับของที่นำมาย่อยความคมใบมีด และขนาดรูตะแกรงที่ใช้ และต้นกำลัง)

ñ  ต้นกำลังที่ใช้

  • สามารถย่อยไม้ขนาดไม่เกิน  2  1/2"  ใช้ เครื่องยนต์ 10 แรงขึ้นไป หรือมอเตอร์ 5 แรงขึ้นไป

        (ขึ้นกับความแข็งของไม้ ถ้าไม้แข็งและเหนียวมาก ต้องใช้ต้นกำลังที่มีกำลังมากกว่าที่กำหนด)

  • สามารถย่อยไม้สดได้ขนาดใหญ่สุด 4”  -ใช้มอเตอร์ที่ใช้ต้องกำลังสูงมากกว่า 15 แรงขึ้นไป 

 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากต้องขยายฐานใหญ่ขึ้น)

หมายเหตุ 

ñ  การย่อยเศษวัชพืชที่มีลักษณะเปียก ต้องใช้รูตะแกรงขนาดใหญ่ 6/8

 ñ  อายุใบมีดประมาณ 3-6 เดือน (ขึ้นกับการใช้งานควรลับใบมีดทุกวันและลับตามแนวคมใบมีดเดิม  

 

 

https://youtu.be/FuDUqvlAn2M