รถเข็น
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

                     รถเข็นล้อเดี่ยว  005-WB-60-1-W12S
                     รถเข็นล้อคู่       005-WB-60-2-W12S

กระบะ
กว้าง x ยาว x สูง (ม.)
0.63 x 0.83 x 0.21
ขนาดทั้งหมด
กว้าง x ยาว x สูง (ม.)
0.63 x 1.40 x 0.21
ความจุ   60 ลิตร
กระบะ   เหล็กหนา 1.2 มม.
คุณสมบัติ เหล็กกระบะอ๊อกขึ้นรูปตามมุมเสริมความแข็งแรง
ล้อ ล้อเหล็กหล่อติดยาง 12”