เครื่องผสมคอนกรีต
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
   
                    รหัสสิค้า

  001-BM1- C (หล่อ)         

001-BM1- S (เหนียว)    

 001-BM3-S (เหนียว)               001-BM3-C (หล่อ)         001-BM3-S (เหนียว)
กว้าง x ยาว x สูง (ม.) 1.05 x 2.00 x 1.50 0.76 x 1.50 x 1.23 1.10 x 2.07 x 1.70
การผสม 1ถุง ½ ถุง                                   2 ถุง
ความจุหลังผสม  140 ลิตร (5 ลบ.ฟ.)             70 ลิตร (2.5 ลบ.ฟ.) 280 ลิตร (2.5 ลบ.ฟ.)
จำนวนแผ่นใบกวน 2 ใบ 2 ใบ  3 ใบ
เฟืองรอบอ่างโม่/พา (เดเปอร์) 120ฟัน/15ฟัน  108ฟัน/12ฟัน   130ฟัน/15ฟัน
เครืองที่ใช้ร่วม เครื่องยนต์ดีเซล 6 แรง เครื่องยนต์ดีเซล 5.5 แรง เครื่องยนต์ดีเซล 7.5 แรง       
  มอเตอร์ 3 แรง มอเตอร์ 1-2 แรง มอเตอร์ 5 แรง
พู่เลย์ใหญ่ 18” 2 ร่อง  12” 1 ร่อง 18” 2 ร่อง
สายพาน B-67,68 (เครื่องยนต์) B-54  (เครื่องยนต์) E-79 (เครื่องยนต์)
  B-69 (มอเตอร์) B-56  (มอเตอร์) B-81 (มอเตอร์)